Pages

Tuesday, 23 October 2012

JANGAN BERDUKACITA KERANA SESUNGGUHNYA DUNIA TERLALU HINA UNTUK MEMBUAT ANDA BERSEDIH HATI

Ibnu al-Mubarak, seorang alim yang sangat masyhur itu berkata: 

Puisi Adi Bin Zaid lebih aku sukai dari istana Amir Tahir bin al-Husain jika istana itu milikku.
Puisi yang bagus dan mempesona itu menyebut seperti berikut:

"Wahai orang yang mencela dan menghina orang lain, adakah engkau lepas dari ujian dan cubaan?

Atau engkau punya janji kuat dari hari-hari? Engkau adalah orang  bodoh dan tertipu.
Maksudnya: Wahai orang yang selalu menghina dan memperkecilkan orang lain, adakah anda terikat janji supaya tidak ditimpa musibah seperti merek? Atau hari-hari sudah member jaminan untuk keselamatan anda dari berbagai-bagai bencana dan cubaa? Lantas mengapa anda selalu mencela?

Menurut satu hadis sahih ada disebut, ertinya: “ sekiranya dunia ini di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi minum seorang kafir walaupun seteguk air.” Menurut Allah, dunia lebih tidak berharga dari sayap seekor nyamuk, inilah hakikat nilainya dan timbangannya di sisi Allah. Lantas mengapa mesti takut dan resah kerananya?

Kebahagiaan ialah apabila anda merasa aman dengan diri, masa depan, keluarga, dan hidup anda sendiri. Dan semua ini terhimpun dalam keimanan, ridha kepada Allah, ridha kepada ketentuan-Nya, dan qana’ah.
No comments:

Post a Comment

Berita Harian Online